Personální poradenství

Hotel, Restaurant and Travel

Management Consulting

HotelConsult

 

 

Textové pole: provedeme analýzu a optimalizaci organizační struktury a lidských zdrojů
tréninky pro řadové zaměstnance i management— KLIKNĚTE SEM
vyhledávání  a předvýběr vhodných zaměstnanců
příprava  pracovních náplní a pracovních smluv