Hotel, Restaurant and Travel

Management Consulting

HotelConsult

 

 

 

 

Podzimní kurzy Hotelového Marketingu  a Řízení hotelu 21.století při AHR

Na tyto kurzy je možné se již zapisovat u Dr. Srdínkové (srdinkova@ahrcr.cz) - ředitelky vzdělávání Asociace hotelů a restaurací ČR. Kurz marketingu trvá 5 dní a kurz Hotelového managementu trvá 3 dny. Kurz Marketingu je zaměřen na obchodní praktiky, tvorbu marketingového plánu, zdroje rezervací ale věnujeme se i novým hotelovým trendům nebo personalistice.

Kurz Hotelového managementu je rozdělen do šesti okruhů, kdy se probírají hotelové trendy, personalistika, vedení recepce, vedení strav.úseku, vedení housekeepingu a hotelový prodej a marketing.

Mezi jednotlivými přednáškovými dny je vždy 14 dní pauza, takže Vás kurz nevytrhne z pracovního procesu, naopak můžete nabyté zkušenosti vyzkoušet v praxi a lépe strávit.

Kurz Management Hotelu ve 21. st.  byl např. obohacen přednáškou Luciano TONY, předního světového šéfkuchaře, který byl v Restauraci La Fermete ohodnocen hvězdičkou Michelin a udržel si ji 12 let. Velmi zajímavé byly vystoupení také obch. ředitele spol. Micros Fidelio p. Libora Štěpánka nebo obch. ředitele pro Střední Evropu firmy TravelClick p. Kameníčka.

 

 

 

Individuální kurzy a školení

Školení obchodního teamu

Cena: 8.000,- za skupinku do 6 osob

Orientační doba trvání: 4 hod. s přestávkou 20 min.

Pro: členy obchodního oddělení a dále všechny pracovníky, kteří mohou ovlivnit tržby hotelu—především by měl být přítomen majitel, ředitel, provozní, vedoucí restaurace, pracovník rezervačního oddělení a vedoucí recepce

 

Obchod a marketing patří mezi rozhodující aktivity hotelu. Již nepostačuje běžné zabezpečení provozu, ale je nutné pracovat koncepčně a podle obchodního plánu, který pro Vás bude po absolvování kurzu snazší vytvořit. Budete mít také možnost hovořit o skrytých možnostech, přehodnotíme cenotvorbu, využití rezervačních systémů a prodejních kanálů, uděláme si brainstorming, zda se orientujeme na maximum profitabilních potenciálních hostů. Určitě vyhodnotíme silné a slabé stránky Vašeho zařízení v porovnání s konkurencí.


     

 

Trénink recepce

Cena: 8.000,- Kč cena za skupinu do 6 osob

Čas: 4 hod.

Pro: pracovníky recepce, rezervací a dále dle struktury úseku.

 

Okruhy pro pracovníky ubytovacího úseku:

Fráze v recepci jako základ práce s hostem

Segmentace hostů a jak s různými typy hostů pracovat

Statistiky na ubytovacím úseku a práce s nimi

Nové trendy v hotelnictví - rezervační systémy, bezpečnost hosta, business – woman apod.

Pracovník recepce jako aktivní prodejce.

Řešení stížností hostů—stížnost jako výzva.

 

Trénink pro pracovníky stravovacího úseku

Cena: 8.000,- Kč pro skupinu do 8 osob

Čas: 4 hod.

Pro: číšníky, servírky, šéfkuchaře a jeho zástupce a střední  management z úseku F+B (provozní apod.)

 

Okruhy pro pracovníky stravovacího úseku:

Práce s hostem, stížnosti a jejich řešení – příležitost ke zlepšení služeb a získání hosta

Menu jako prodejní nástroj a jeho analýza

Silné a slabé stránky hotelu, srovnání s konkurencí a nové příležitosti

Osobní Up-Selling

Trendy v obsluze, poctivost prodeje, statistiky ve stravovacím úseku a jak je využít.

Video.

 

 

Housekeeping:                                          

Cena: 8.000,- Kč pro skupinu do 8 osob

Čas: půl-denní trénink

Pro: pokojské a vedoucí v úseku housekeepingu

 

Okruhy:

Moderní hotelový pokoj

Čistota pokoje – klíčový faktor spokojenosti hosta

Nové trendy v úklidu pokojů, optimalizace práce

Bezpečnost  práce ale i prevence bezpečnosti vůči hostovi

Video

        

Cross Departmental trénink

Orientační cena: 8.000,- Kč pro skupinku do 7 osob

Orientační doba trvání: 4 hodiny s přestávkou 15 min.

Pro: vybrané zaměstnance z různých oddělení hotelu

 

Asi nejpopulárnější forma tréninku, která umožní zástupcům různých hotelových středisek a úseků posadit se k jednomu stolu a v řízené diskusi umožnit lepší poznání práce druhých, otevřít prostor pro neformální diskuse, zlepšit komunikaci a samozřejmě účastníky obohatit o  nové probírané okruhy:

 

Okruhy:

Znalost vlastního produktu a jeho silné a slabé stránky

6 pilířů kvality hotelu

Segmentace — různí hosté mají různé přání a očekávání

Management změn – jsme součástí stále se měnícího pracovního prostředí

Motivace pracovníka.


  

Trénink pro střední a vyšší management

 

Cena: 10.000,- Kč pro 7členný management hotelu

Čas: Trénink probíhá 5 hod.

Pro: Vhodné pro vedoucí středisek, šéfkuchaře, housekeeping managera a jejich zástupce, pro provozní hotelu a ředitele.

 

Trénink má na případových studiích zahrnout problematiku všech středisek, vytvořit mezi pracovníky teamovou spolupráci, lépe se poznat, motivovat, provokovat k novým myšlenkám a modernizacím v rámci svěřeného úseku.

 

Okruhy:

Silné a slabé stránky hotelu

Moderní manažer v hotelnictví

Marketingový Plán a jak s ním pracovat

Nové formy prodeje a trendy v hotelnictví – segmentace našich hostů

Práce se statistikama, komunikace k řadovým zaměstnancům, motivace teamu

Video dle dohody

Školení obchodního teamu

Školení recepce

Školení obsluhy a zástupce kuchařů

Housekeeping

Cross-departmental trénink

Roční tréninkový modul

Trénink pro střední a vyšší management