Hotel, Restaurant and Travel

Management Consulting

HotelConsult

 

 

Přehled služeb

Hledáte nové zaměstnance?

   Optimalizujete organizační strukturu?

       Potřebujete zajistit odborné tréninky?

Personální poradenství

Název služby 1

Mohl by zde být prosperující Hotel?

Poradenství v oblasti nemovitostí

Pracujete podle profesionálně zpracovaného marketingového a obchodního plánu?

    Co Vy a nové typy rezervačních systémů?

Obchodní podpora

Manažer i majitel stále zkoumají cesty k optimalizaci hospodaření a zvyšování zisku

Ekonomické poradenství