Mystery shopping

Tajná návštěva Vašeho hotelu obsahuje:

 

· prohlídku webové prezentace a její vyhodnocení,

· umístění hotelu na rezervačních systémech

· porovnání ceny s konkurencí

· nastudování případných standardů či služeb, na které se kontrola zaměří.

· Rezervace x Check-in x Pobyt x Čerpání předem dohodnutých služeb x Vyúčtování na recepci

· Kontrolor poté projde hotel— kontrola pokojů připravených na pobyt, zázemí hotelu vč. skladů, kontrola bezpečnostních předpisů apod.

· Rozhovor o prvních poznatcích s manažerem či majitelem zařízení.

· Do týdne po návštěvě je připravena písemná zpráva.

 

Tajná návštěva Vaší restaurace

nebo jiného střediska služeb obsahuje

Návštěva zahrnuje přípravu na kontrolu vč. kontroly o publicitě restaurace či střediska (např. kvalita webu apod.), rozbor místní konkurence— jen zběžně. Dále kontrola zahrnuje samotnou návštěvu od objednání až po vyúčtování. Kontrola je zaměřena na chování obsluhy, aktivní prodej, vyjadřování, ustrojení, kvalitu a prezentaci podávaných pokrmů, uspořádání a náplň jídelního lístku s orientací na efektivitu prodeje, poctivost prodeje apod.

Na základě návštěvy do týdne připraví kotrolor písemnou zprávu.

 

 

 

 

Mystery shopping—tedy „tajná návštěva“ je skvělý podklad pro následný tréning, který se tím stává mnohem cílenější a může být obohacen o konkrétní postřehy z daného zařízení.

Hotel, Restaurant and Travel

Management Consulting

HotelConsult