Hotel, Restaurant and Travel

Management Consulting

HotelConsult

 

 

· Navrhneme nejvýhodnější řešení pro danou lokalitu s ohledem na typ nemovitosti

· Navrhneme dispoziční řešení, které dále může rozpracovat architekt

· Spolupracujeme s cenaři na nacenění vybavení hotelu či restaurace dle určité kategorie

· Připravíme finanční plán

· Připravíme seznam činností před otevřením hotelu

· Navrhneme vhodnou obchodní politiku

· Připravíme optimální organizační strukturu (dále viz. personální poradenství)

Textové pole: Vyhodnotíme vhodnost nemovitosti pro hotelovou či    restaurační činnost
Prověříme poptávku po službách a trendy v dané lokalitě
Připravíme jednoduchý záměr s Vaší nemovitostí, který by byl v dané lokalitě efektivní


Textové pole: Poradenství v oblasti nemovitostí