Hotel, Restaurant and Travel

Management Consulting

HotelConsult

 

 

· Provedeme detailní rozbor silných a slabých stránek Vašeho zařízení

· Provedeme rozbor konkurence

· Vyhodnotíme místní poptávku a trendy

· Připravíme Business Plán — detailní roční plán vč. konkrétních aktivit, střednědobý — zaměřený především na získání nových hostů a udržení si stávajících hostů, dlouhodobý— spojeno s investičním plánem rozvoje podniku

· Připravíme Public Relations Plán

· Zprostředkujeme Vám optimální napojení na globální distribuční systémy (GDS)

· Prověříme cenotvorbu a nastavení cenových hladin pro jednotlivé segmenty a sezónnost.

Obchodní podpora