Hotel, Restaurant and Travel

Management Consulting

HotelConsult

 

 

Profesionální školení pro zaměstnance hotelů

 

Úvodem:

Školení jsou určena především pro menší a střední hotely, kde zaměstnanci plní více funkcí, jsou v užším kontaktu s hostem a mohou výrazně ovlivnit hostovu celkovou spokojenost s hotelem a dále se aktivně podílejí na prodeji ubytovacích, konferenčních či stravovacích služeb. Trénink by měl přinést zvýšení odbornosti pracovníků, nově je motivovat k náročné práci, učí je vnímat konkurenci a možnosti zlepšení interních služeb a nabízeného vlastního produktu. Trénink je vždy zaměřen na prodejní nástroje a roli zaměstnance jako aktivního prodejce ať je v hotelu na jakékoliv pozici! Máme zkušenost, že zaměstnanci možnost školení velmi pozitivně hodnotí, zvyšuje se tím jejich loajalita vůči mateřskému podniku a tréninky mají vysokou míru návratnosti pro hotel.

 

Všeobecně o školení:

Školení vede ing. Tomáš Startl, samozřejmě ve Vašem hotelu, předem se upřesní s majitelem či ředitelem hotelu okruhy prezentací a termín se přizpůsobí pružně možnostem v hotelu. Počet účastníků – obvykle 6 – je doporučený a záleží na dohodě. Cena školení je stanovena orientačně za kurz (ne za účastníka!) a při zopakování tréninku pro více zaměstnanců ve více dnech je poskytnuta sleva.

 

Trénink obchodního teamu

Trénink recepce

Trénink pro pracovníky stravovacího úseku

Housekeeping                                        

Cross Departmental trénink

Trénink pro střední a vyšší management

 

Všeobecné podmínky:

Cestovné je účtováno mimo Středočeský kraj a to vždy 900 Kč za každých započatých 100 km od Prahy, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Pokud je trénink vícedenní, školitel může být ubytován na náklady hotelu.

Hotel, kde školení probíhá, zajistí vhodný prostor a občerstvení. HotelConsult má vlastní veškerou techniku, čímž se zlevňuje pro hotel zajištění školení — školitel přiveze notebook i dataprojektor, příp. i video či dvd. pokud nebude dohodnuto jinak.

HotelConsult není plátcem DPH.

Stornopodmínky ze strany hotelu: 30 kalendářních dní a více předem bez poplatků, 14 – 29 dní předem 30% z ceny tréninku, 7 – 13 dní předem 60%, 6 a méně kalendářních dní předem činí storno-poplatky 100%.

Trénink může být zrušen firmou HotelConsult pouze z vážných důvodů – nemoci školitele a musí být po dohodě s klientem nabídnuty min. 2 náhradní termíny a účtována sleva 15%.

Smlouva o poskytnutí tréninku je formou písemné objednávky (vč. emailové), kde je specifikován termín a modul a na základě písemného potvrzení (vč. emailového) firmou HotelConsult. Hotel uvede kontaktní osobu, která koordinaci tréninku v hotelu bude mít na starost. HotelConsult vystaví neprodleně po objednávce zálohovou fakturu, kterou hotel neprodleně uhradí. Po skončení tréninku vystaví HotelConsult konečnou fakturu.